thebling.dk

Teknologier og værktøjer

Udviklings- og arbejdsværktøjer:

 • Microsoft Visual Studio VSS (2003, 2005, 2008, og 2010)
 • Sql Server Management Studio SSMS
 • Sql Server Profiler
 • Microsoft Expression Blend

Konfigurationsstyring & kodekontrol (Configuration Management):

 • Microsoft Team Foundation Server TFS (2010)
 • Subversion
 • Microsoft Visual Source Safe

Teknologier:

 • .NET - C# ver. 1.1, 2.0, 3.5, 4.0
 • SQL - Microsoft Sql Server, Reporting Services, Integration Services SSIS, o.a. ver. 2000, 2005, 2008
 • ASP.NET (Forms)
 • SilverLight
 • Windows Phone 7 (WP7) med SilverLight
 • Microsoft Entity Framework 4
 • NHibernate
 • iBatis.Net
 • NUnit
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Windows Identity Foundation (WIF)
 • Design Patterns

Metoder:

 • Prince2
 • Rapid Prototyping

Klik her for yderligere infomation og spørsgmål